Kurt Ståhl rekryteringstips. Definition rekrytering, rekryteringsprocess betyder…

Rekrytering definition

 

Rekrytering betyder helt enkelt en rekryteringsprocess.

En rekryteringsprocess är stegen för att få fram lämpliga kandidater och finna ut om den sökandes personlighet, utbildning och erfarenhet kommer att passa in i gruppen och producera värdefulla resultat om personen anställes.

About 
Kurt Ståhl är född och uppvuxen i Gävle. Utbildad som el- teletekniker och har arbetat främst inom teknik och försäljning. Han är en erfaren rekryterare som VD för Karisma Rekrytering och Teknisk Säljkraft. Är intresserad av att hjälpa små och medelstora företagare att få mindre arbetsbelastning och ökad framgång främst genom strukturerad rekrytering men även med grundläggande marknadsföring.

0 Comments

Leave a Reply