Säljare och medarbetare kan glömma bort att ta reda på vad omgivningen verkligen behöver och minskar därmed inkomsterna!

Attackerande säljare
Säljare på attack

En säljare blir ofta upplärd eller får betalt i relation till hur många produkter eller tjänster av en viss typ som han eller hon faktiskt säljer. Detta leder till att en normal säljare efter ett tag glömmer bort att fråga kunden efter dennes behov och önskningar. Istället ”pushar” säljaren bara prospektet att: ”Köp min produkt, köp min produkt!”. Säljaren får därför efter ett tag ”sina batterier urladdade” eftersom han ofta inte vet om han verkligen hjälper någon kund eller inte?

Samma princip gäller för vanliga medarbetare också – som t ex nyanställd på ett jobb så måste man ordentligt fråga vad chefer och medarbetare verkligen behöver från ens befattning. Om detta inte görs så vet ju inte den nya personen heller riktigt säkert, när han eller hon gör nytta eller inte och kan känna sig mållös och ”urladdad när det gäller energi”.

Säljare och medarbetare som tar reda på vad omgivningen verkligen behöver ökar sin egen tillfredställelse, företagets inkomster och även sina egna möjligheter till framtida löneökningar!

About 
Kurt Ståhl är född och uppvuxen i Gävle. Utbildad som el- teletekniker och har arbetat främst inom teknik och försäljning. Han är en erfaren rekryterare som VD för Karisma Rekrytering och Teknisk Säljkraft. Är intresserad av att hjälpa små och medelstora företagare att få mindre arbetsbelastning och ökad framgång främst genom strukturerad rekrytering men även med grundläggande marknadsföring.

0 Comments

Leave a Reply