Se till att befattningarna skrivs ner på företaget – i annat fall klarar du inte av att nyckelpersonal slutar eller sägs upp!

Nyckelperson säger upp sig
Nyckelperson slutar

Skriv kontinuerligt ner policys och regler vad som gäller verksamheten och specifika befattningar. En del av din befattning som chef är att träna dina medarbetare till att kunna göra ett bra jobb.

Det skall finnas två stycken beskrivningar: Det ena är den allmänna Grupp Policyn som gäller för alla på företaget, samt sedan de olika Policys och Befattnings-Beskrivningarna för respektive tjänst.

Spela in (med din telefon) eller skriv ner när du informerar personal om vad som gäller. Speciellt om du får en fråga från personalen flera gånger. Skriv ner svaret och ge ut det som ett Policy eller Befattningsbeskrivning – så slipper du en massa framtida onödigt arbete!

Bygg på så sätt upp en kunskapsbank med befattningsbeskrivningar som gör att du inte hamnar i svårigheter – på grund av att olika nyckelmedarbetare ”med all kunskap i sitt huvud” skulle kunna bli uppsagda eller söka sig vidare i karriären.

About 
Kurt Ståhl är född och uppvuxen i Gävle. Utbildad som el- teletekniker och har arbetat främst inom teknik och försäljning. Han är en erfaren rekryterare som VD för Karisma Rekrytering och Teknisk Säljkraft. Är intresserad av att hjälpa små och medelstora företagare att få mindre arbetsbelastning och ökad framgång främst genom strukturerad rekrytering men även med grundläggande marknadsföring.

0 Comments

Leave a Reply