Företag med flera anställda är som en ”gungbräda” där en negativ person kan påverka hela gruppens produktivitet till det sämre!

Pojke som vill flyga
Positiv flygare

Ju mer negativ en person är ju mer kommer personen att samtycka till att det bara är yttre omständigheter som styr företagets utveckling. Om man skall spetsa till det lite så är det egentligen bara interna orsaker, med undantag för naturkatastrofer, som styr er framtid.

En positiv person med rätt yrkeskunskaper som rekryteras kan därför vara ”tungan på vågen” som får en hel grupp människor att påverkas i positiv riktning och producera bättre.

Tidningar och media är experter på att ensidigt trycka fast uppmärksamheten på det som är negativt. Det måste hända massor av positiva händelser varje dag också för att världen skall fortsätta att snurra, men dessa positiva handlingar omnämns sällan eller aldrig av media.

Se positiva och aktiva människor som gamla tiders GB Glass gubbar som stod utanför kioskerna när man var barn. De hade en blytyngd i botten och när man försökte knuffa i kull eller trycka ner den så reste den sig genast upp igen av sig själv!

About 
Kurt Ståhl är född och uppvuxen i Gävle. Utbildad som el- teletekniker och har arbetat främst inom teknik och försäljning. Han är en erfaren rekryterare som VD för Karisma Rekrytering och Teknisk Säljkraft. Är intresserad av att hjälpa små och medelstora företagare att få mindre arbetsbelastning och ökad framgång främst genom strukturerad rekrytering men även med grundläggande marknadsföring.

0 Comments

Leave a Reply